Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

φωσφορικό δινουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης αδενίνης (NADP)

         
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP)

         

Ερμηνεία:

Το φωσφορικό δινουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης αδενίνης (NADP), όπως και το ομόλογό του δινουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης αδενίνης (NAD), είναι ένας βιολογικός φορέας αναγωγικών ισοδυνάμων, δηλαδή μπορεί να δέχεται και να παρέχει ηλεκτρόνια. Υπό αυτή την έννοια, λειτουργεί γενικά ως συνένζυμο .

Το NADP διαφέρει από το NAD από την παρουσία μιας φωσφορικής ομάδας στη θέση C-2' του τμήματος αδενοσυλίου. Το μόριο υπάρχει στα κύτταρα σε ανηγμένες (NADPH) και οξειδωμένες (NADP+) μορφές, αντανακλώντας την οξειδοαναγωγική κατάσταση του κυττάρου. Το NADPH εντοπίζεται κυρίως στο κυτοσολικό διαμέρισμα ενώ το NADH εντοπίζεται κυρίως στα μιτοχόνδρια.

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

A.B. Fisher, Q. Zhang. NADPH AND NADPH OXIDASE. Encyclopedia of Respiratory Medicine 2006, Pages 77-84Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοχημεία: