Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα A

1. AAV

2. ABC excinuclease

3. ailuromania

4. allogeneic transplantation

5. asbestos

6. abaxial; abaxile

7. advanced glycation end products, (AGEs)

8. allotriophagia

9. assault

10. amygdaline