Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 (αναστολείς SGLT-2)

         
sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors (SGLT-2 inhibitors)

         

Ερμηνεία:

Oι αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 (αναστολείς SGLT-2) [εμπαγλιφλοζίνη, (empagliflozin), καναγλιφλοζίνη (canagliflozin), δαπαγλιφλοζίνη (dapagliflozin)], έχει πρόσφατα αποδειχθεί ότι έχουν αντικαρκινικές επιδράσεις και η έκφρασή τους έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές καρκινικές κυτταρικές σειρές.

 Αυτοί οι αναστολείς SGLT-2 αποκλείουν  την πρωτεΐνη SGLT2 η οποία εμπλέκεται στην επαναρρόφηση γλυκόζης από το εγγύς νεφρικό σωληνάριο με αποτέλεσμα αυξημένη απέκκριση γλυκόζης και χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αυτοί οι αναστολείς ασκούν ευνοϊκές επιδράσεις πέρα ​​από τον έλεγχο της γλυκόζης, όπως σταθερό σωματικό βάρος, αρτηριακή πίεση και μειώσεις ουρικού οξέος ορού[1]

Δεδομένου του μεταβολικού επαναπρογραμματισμού αυτών των κυττάρων σε ένα μοντέλο με βάση τη γλυκόζη, η ικανότητα των αναστολέων SGLT-2 να εμποδίζουν την πρόσληψη γλυκόζης από τα καρκινικά κύτταρα φαίνεται να είναι μια ελκυστική θεραπευτική προσέγγιση. Εκτός από τα ογκοκύτταρα, οι SGLT-2 βρίσκονται μόνο στα εγγύς ουροφόρα σωληνάρια των νεφρών[2]

Επιπλέον, όπως έχουν δείξει πολυάριθμες κλινικές δοκιμές, η χρήση των αναστολέων SGLT-2 είναι καλά ανεκτή και ασφαλής σε ασθενείς με διαβήτη ή/και καρδιακή ανεπάρκεια.

Μελέτες in vitro κυτταροκαλλιέργειας και προκλινικές in vivo μελέτες επιβεβαίωσαν ότι, οι αναστολείς SGLT-2 εμφανίζουν αντιπολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε ορισμένους τύπους καρκίνου.

Ωστόσο, οι μηχανισμοί αυτής της δράσης παραμένουν ασαφείς. Ακόμη και σε εκείνους τους τύπους ογκοκυττάρων,  στους οποίους υπάρχει SGLT-2, υπάρχει μερικές φορές ένας ανεξάρτητος από SGLT-2 μηχανισμός αντικαρκινικής δράσης αυτής της ομάδας φαρμάκων. Οι αναστολείς  SGLT-2 δυνατόν να εφαρμοστούν κλινικά, μελλοντικώς στην  κλινική ογκολογία[2].Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Risks Associated with SGLT2 Inhibitors: An Overview. Singh M, Kumar A.Curr Drug Saf. 2018;13(2):84-91.

2.SGLT-2 Inhibitors in Cancer Treatment-Mechanisms of Action and Emerging New Perspectives. Dutka M, Bobiński R, Francuz T, Garczorz W, Zimmer K, Ilczak T, Ćwiertnia M, Hajduga MB.Cancers (Basel). 2022 Nov 25;14(23):5811.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Φαρμακολογία: