Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Ο

1. ογκοκέρκωση (-ις), η

2. ολεϊκό οξύ

3. όγκος του ελύτρου των περιφερικών νεύρων

4. οδοντιατρικά κράματα, τα

5. οξεία ασθένεια του βουνού

6. οξειδάση πυροσταφυλικού

7. οξειδωτικό στρες

8. ουμπικουινόλη

9. ογκογόνοι ιοί, οι

10. ολιγομεταστατική νόσος