Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

όριο αποκοπής, προσδιορισμός του ορίου

         
cut off

         

Ερμηνεία:

Το όριο μια τιμής μέτρησης πάνω ή κάτω από αυτό οι τιμές δεν είναι φυσιολογικές. Μια τιμή ορίου αποκοπής είναι μια τιμή κατωφλίου που διαιρεί το εύρος τιμών των μετρούμενων τιμών σε θετικά και αρνητικά.

Είναι μια από τις ιδιότητες ενός διαγνωστικού τεστ και παρέχεται από τους κατασκευαστές διαγνωστικών δοκιμασιών. Η τιμή ορίου αποκοπής προβλέπεται και στον νέο κανονισμό της ΕΕ 2017/746. Όσον αφορά τις προσμείξεις, τα πρόσθετα ή τα μεμονωμένα συστατικά μιας ουσίας ή μείγματος, μια τιμή ορίου  αποκοπής είναι το όριο, πάνω από το οποίο θα λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί εάν η ουσία ή το μείγμα θα ταξινομηθεί.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Farrokh HabibzadehParham Habibzadeh, and Mahboobeh Yadollahie. On determining the most appropriate test cut-off value: the case of tests with continuous results. Biochem Med (Zagreb). 2016 Oct 15; 26(3): 297–307. 

A.B. Fisher, Q. Zhang. NADPH AND NADPH OXIDASE. Encyclopedia of Respiratory Medicine 2006, Pages 77-84

Cut-off points to identify sarcopenia according to European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) definition. Bahat G, Tufan A, Tufan F, Kilic C, Akpinar TS, Kose M, Erten N, Karan MA, Cruz-Jentoft AJ.Clin Nutr. 2016 Dec;35(6):1557-1563.  

New blood pressure cut off for preeclampsia definition: 130/80 mmHg.Sisti G, Colombi I.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Sep;240:322-324. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.07.019. Epub 2019 Jul 26.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Στατιστική: